Etiske regler :
Indhold  må ikke være stødende eller rasistisk i hverken tekst eller billeder.

Ansvarsbegrænsning

Når du går ind på SMIFF’s hjemmeside, accepterer du samtidig nærværende ansvarsbegrænsningserklæring.

Copyright
SMIFF ejer rettighederne til indholdet på www.smiff.dk. Du må gerne anvende materiale fra hjemmesiden, hvis blot du angiver SMIFF som kilde, når du citerer denne hjemmeside eller dele heraf.

Indhold
SMIFF gør sit yderste for at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, præcise og opdaterede. SMIFF fralægger sig ethvert ansvar for fejl eller udeladelser på denne hjemmeside og kan ikke gøres ansvarlig for noget tab, som direkte eller indirekte skyldes indholdet eller undladelser på hjemmesiden, ej heller som følge af virus.

SMIFF forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre indholdet på hjemmesiden og til helt eller delvist at lukke den uden forudgående varsel.

Links til andre hjemmesider
SMIFF’s hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er underlagt SMIFF’s kontrol. SMIFF påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af sådanne linkede hjemmesider eller for skader eller tab, der måtte opstå som følge af indholdet på de enkelte hjemmesider.

SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |