Formandens beretning d. 5. marts 2012 11-03-2012

Generalforsamlingen i SMIFF Mandag den 5 Marts 2012

SMIFF 09 har nu eksisteret i 3 år. Vi er ved at kende til hinandens styrker og svagheder. Vi er blevet bedre til at hjælpe hinanden på tværs af afdelingerne.

2011 var et på mange måder specielt år. Vi har vel mere eller mindre kørt året på den sædvanlige måde og ikke lavet for mange nye tiltag. Vi har i afdelingerne alle haft vores at se til og gjort hvad vi følte var nødvendigt.

SMIFF mistede alt for tidligt  i September 2011 vores fodbold formand gennem mange år John Jensen.
John har været med hele vejen igennem, kendt og respekteret for hans store engagement i SMIFF.
John var en fighter og gjorde alt hvad der stod i hans magt for at medlemmerne skulle havde det godt i SMIFF. John vil blive savnet, men jeg er ikke i tvivl om at fodbold afdelingens øvrige ledere nok skal samle handsken op og fortsætte det gode arbejde. Jeg vil godt rose ledelsen i fodbold afdelingen for den fantastiske måde i førte arbejdet i fodbold afdelingen videre på.

I SMIFF har vi haft en tilbagegang i medlemstallet. Ved årsskiftet har vi registrerede ca. 1100 medlemmer, heraf 500 under 25 år. Tilbagegangen skyldes hovedsageligt at TTT projektet ikke længere kører i SMIFF. VI har nok ikke været gode nok til at fastholde de nye medlemmer rundt om i vores afdelinger efter at TTT forløbet stoppede. En debat fremadrettet kunne være hvordan vi kan tiltrække nye medlemmer og fastholde dem i foreningen.

2011 blev året hvor vi efter mange års hjælp fra skralde teamet, selv skulle til at dele klubblade ud. Det er sådan set gået ok. Vi skal selvfølgelig blive bedre til at koordinere uddelingen og lave ruteplanlægning. Vi satser på at det kommer til at køre nemmere i fremtiden.

Vi har i årets løb diskuteret generalforsamling. Kunne vi med fordel ændre det så årsmøder og generalforsamling lå samme dag ? Meningerne har været delte. Vi blev enige om at prøve konceptet af, hvilket så igen vil medføre vedtægtsændringer. Ændringer vi skal kigge på her på generalforsamlingen.

I 2011 søgte vi kommunens anlægsbevillinger om penge til forskellige projekter. Vi fik en bevilling på en multibane som vil blive sat op i Harridslev ved skole og hal her i foråret.

Ud over vores ansøgninger er det for kort tid siden lykkedes os at få bevilliget penge til maling og nye gulve i opholdslokalet i klubhuset i Mellerup, samt penge til færdiggørelse af et omklædningsrum i klubhuset i Albæk. Vi skal bruge lidt frivillig arbejdskraft til den del af arbejdet vi selv kan klare. Kommunen er også i gang med at kigge på energi besparende foranstaltninger omkring vores klubhuse. Jeg synes det er et positivt signal fra kommunen at sende og måske det er udslaget af et fornuftigt samarbejde mellem kommunen og SMIFF.

Igen i 2012 har vi gjort opmærksom på os selv hos kommunen. Vi har sendt ikke mindre en 11 ansøgninger til anlægsmidlerne for 2012 og venter med spænding på svar herpå. Vi mener det er vigtigt hele tiden at gøre opmærksom på SMIFF og en af måderne er aktivt at deltage i bl.a. ansøgninger m.m.

Projektet omkring Kraft Center Korshøj er nu stort set klar til præsentation. Vi håber at projektet vil skabe en stor interesse så vi forhåbentligt kan komme videre med det. Projektet har i sig selv skabt et godt samarbejde mellem skolen, hallen, spejderne, SMIFF og de andre der vil drage fordel af projektet.

Igen i 2011 har vi haft 2 gode og velfungerende sommerfester. I Mellerup var SMIFF part i sommerfesten hvor mange deltog i arrangementerne. Det samme var gældende for sommerfesten i Harridslev hvor SMIFF var arrangør.
Ved vores netop overståede lederfest for alle frivillige ledere deltog hen ved 150 personer. Som noget nyt blev festen afholdt i skolens festsal. Det blev et godt arrangement med hyggelig samvær på tværs af afdelingerne.

Årets Unge leder blev Sofie Majgaard fra gymnastik afdelingen. Sofie er en meget populær leder i gymnastik afdelingen og har været leder i mange år.

Årets leder blev Tine Thaagaard fra badminton afdelingen. Tine har siden den tidlige begyndelse af forenings fusionen deltaget flittigt i leder arbejdet i SMIFF.

Martin Gl. By´s Mindepokal tilfaldt Hans Ole Jensen. Hans Ole er aktivt leder i både fodbold og lystfisker afdelingerne. Hans Ole har været leder i rigtig mange år og laver utroligt meget arbejde for SMIFF, så påskønnelsen var helt på sin plads.

Et stort tillykke til jer alle 3.

Ved lederfesten afslørede vi billeder der symboliserer alle afdelingerne i SMIFF. Billederne er fremstillet af Tine Thaagaard og blev sponsoreret af Harridslevs Venner. Billederne kan ses i Korshøjhallen hvor de hænge til skue for alle i cafeteriaet.

SMIFF 09 i fremtiden. Fremtiden i SMIFF er noget vi tit og ofte taler om. I FU har vi startet en snak om SMIFF 09 efter 3 år og i fremtiden. Vi vil sammen med alle afdelingerne starte en dialog om vores forventninger til hinanden i FU – KU og afdelingerne og videre ud til de aktive. Har vi de samme forventninger og hvordan gør vi SMIFF til det eneste rigtige alternativ som forening i vores lokal område. Vi håber at en positiv dialog kan være med til at skabe et godt fundament til en sikker fremtid for SMIFF og alle afdelingerne i SMIFF. Jeg vil stadig påstå at vi sammen og ved fælles hjælp står stærkest og når længst. Vi har så meget at tilbyde i SMIFF og det skal vi benytte os af, så lad os starte med en positiv dialog på tværs i SMIFF så vi sammen fortsat kan skabe et stærkt SMIFF i vores lokal samfund.

Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke alle vores frivillige ledere for deres store arbejde. Tak til vores sponsorer der er med til at gøre det økonomisk nemmere at drive foreningen. Tak til FU – KU og afdelingerne for jeres arbejde i udvalgene. Tak til vores samarbejdspartnere rundt i om i området. Sammen med jer går tingene lidt nemmere. Tak til Asta og Charlotte for jeres arbejde i klubhusene. Tak til Palle for indsatsen i Korshøjhallen.

Jeg håber at i alle vil være en del af SMIFF i fremtiden så vi kan videreføre det gode arbejde i SMIFF langt ud i fremtiden.

Tak.

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 7.3.2011 12-03-2011

Smiff er blevet et år ældre. Foreningen har ved årsskiftet ca. 1400 medlemmer hvilket er flot. Vi har mange forskellige og velfungerende afdelinger. I 2010 fik vi stiftet en ny afdeling Motion for Livet. De har allerede nu godt gang i aktiviteterne især løb. Hver især gør afdelingerne et fantastisk arbejde for vores medlemmer.

Men er vi tilfredse med at vi i vores egen afdeling er godt kørende. Har vi nok i os selv ? Er vi ikke interesseret i samarbejde og udvikling på tværs af afdelingerne ? Eller har vi simpelthen nok at gøre med at passe vores arbejde i afdelingerne ?

Er vi der henne at vi må erkende at vi ikke har tid til mere ?

Vi har forsøgt med foreningsseminar hvor udviklingen af Smiff var på dagsordenen. Desværre måtte vi aflyse pga. det alt for lave deltager antal.
Kan det skyldes at vi skal mødes på tværs på en anden måde i kortere perioder eller er det fordi vi ikke ønsker det eller ikke vil tage os tid til det ?

Vi håber at i vil være med til at starte en dialog omkring dette så vi kan komme videre. Der er ingen tvivl om at vi ved at stå sammen og arbejde sammen står stærkest eller hvad ?
Der er fuld gang i aktiviteterne rundt om i afdelingerne. Det betyder også at vores lokaler er nogenlunde booket. Vi kan dog stadigvæk udnytte dem bedre. Hvad kan vi feks. Tilbyde i ydertimerne, altså de tidlige og sene tider, i Korshøjhallen. Hvordan kan vi øge antallet at folk der vil spinde. Vi har to lokaler, et i Mellerup og et helt nyt i Korshøjhallen. Vi kan sagtens være flere her, vi skal bare i fællesskab finde løsninger og muligheder.

Vi har lokaler spredt rundt om i vores område. Måske kunne vi finde på nye tiltag – muligheder at bruge disse lokaler til, når de ikke lige bliver brugt til det traditionelle idræt i foreningen.
Dialogen med kommunen er ikke altid lige nem. Nogle gange er det svært og bureaukratisk at komme igennem. I øjeblikket forsøger vi at få en nemmere vej ind til dem når vi skal have vedligeholdt – repareret eller hvad det måtte være på bygninger og lignende.

Vi er gået i gang med at se om vi kan gøre dem opmærksomme på at Randers kommune også er en land kommune med masser at idræts liv uden for bygrænsen.

Vi er i en direkte dialog med stadsarkitektens kontor for at få projekt kraftcenter korshøj gjort klar så vi kan få lavet det endelige oplæg og beregninger.
Alle disse ting er noget der skal holdes fokos på. Hvis vi ikke tager teten sker der ingen-ting og så drukner tingene i et hjørne på Laksetorvet i Randers.

I sommer havde vi  2 gode sommerfester. Først i Mellerup og senere i Harridslev. Begge steder med summen af hygge og velbesøgte aktiviteter.
Lederfesten for året 2010 blev for første gang afholdt i Korshøjhallen med god tilslutning og højt humør. Et velfungerende opstillings team formådede på 1 time at omdanne hallen fra idrætshal til fest lokaler.

Årets ungeleder under 25 år blev Simone Søgaard fra gymnastik Harridslev. Hun fik prisen for sit store engagerende arbejde med børnene i gymnastik afdelingen.
Årets leder blev Pia Uhrenholdt. Pia har været med i mange år og især fusionen af foreningerne, det efterfølgende arbejde i FU, gymnastik afdelingen og badminton udvalget. Så Pia var og er et godt valg.
Martin Gl. By´s mindepokal gik til Ellen Offersen. Ellen har været med i rigtig mange år i fodbold afdelingen. Hun er eminent til at holde styr på økonomi og løse de forskellige opgaver i afdelingen.
Et stort tillykke til jer alle 3.

I 2010 blev Smiff på SIKR´s repræsentantskabsmøde kåret til året klub/forening i Randers kommune. Begrundelsen var lang bl.a. for at bevise at det kan lade sig gøre at ligge 2 foreninger sammen og få et positivt resultat ud af det. Smiff  gør meget for medlemmerne i alle aldersgrupper i lokalsamfundet. Også at Smiff altid er klar til at starte en ny aktivitet hvis den efterspørges.
Smiff er en forening med rigtig mange frivillige ledere. I er vigtige. I gør et stort stykke arbejde og uden jer ville det ikke være muligt at drive en forening som Smiff.
Tak for jeres indsats i 2010 vi sætter stor pris på jeres arbejde.

En stor tak til alle vore sponsorer. Vi har en stor sponsor skare og i er i aller højeste grad med til at gøre tingene lidt sjovere i alle afdelingerne i Smiff.

Tak til Fu – Ku og afdelingernes udvalg for jeres arbejde i 2010.

Tak til vores samarbejdspartnere rundt om i området. Det hele går lidt nemmere når vi arbejder sammen.

Jeg håber i alle vil være med til at bringe Smiff videre ind i fremtiden. Sammen når vi langt – spørgsmålet til jer er bare hvordan kommer vi videre herfra ?
 

SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |