Revideret 24-03-2023
 
Praktiske oplysninger
 
Her finder du svar på de fleste praktiske spørgsmål samt informationer, og ellers er du velkommen til at kontakte udvalgets formand.
Sikkerhed og regler i gymnastiksalen
 
Af hensyn til gymnasternes sikkerhed har vi nogle helt simple regler, som vi forsøger at lære gymnasterne fra dag et, og som vi har behov for, at I bakker op om disse regler som forældre.

Fodtøj

Deltag i bare tæer eller gymnastiksko - Ikke strømpefødder eller kondisko da disse øger riskoen for skader markant, vi beder derfor gymnasterne om at tage dem af.

Tøj
T-shirt og shorts er et godt valg, gerne uden at de ikke "skiller ad" på maven - De glemmer at tage fra med hænderne når de har hovedet ned af hvis maven er bar.
Strutskørter og særligt tylskørter er gode til rymtegymnastik, men er ikke hensigtsmæssige når der er tale om redskabs- og springgymnastik, da disse udgør en sikkerhedsrisiko for at vi ikke kan lave sikker springmodtagelse samt risiko for at sidde fast i velcroen på skumredskaberne.

Frisure
Langt hår skal sættes, uden spænder - Gerne fletninger, som minimum hestehaler. Husk at de skal lave kolbøtter. 

Andre genstande på kroppen

Ingen aktivitetsure, smykker og øreringe - hvis man ikke vil tage øreringene ud, skal de som minimum være dækket af sportstape hjemmefra, ligesom håndboldspillere.


Mad 
Tyggegummi og mad må ikke indtages/tygges i gymnastiksalen pga. kvælningsfare.

Vand 
Vi anbefaler at der medbringes drikkedunke med navn på, i stedet for at drikke af vandhanerne i omklædningsrum og toiletter. Drikkedunke må gerne stå i omklædningsrummet,
 

Drikkedunke på holdene Forældre/barn, Mikromix og Minimix
Det er vores erfaring at børnene på disse hold har mest ro til træningen hvis de får noget at drikke før og efter træningen. Hvis drikkedunken medtages i salen skal den stå i kasse inde til højre i salen. Ellers lad den blive stående i omklædningsrummet. 

Toiletbesøg
Sørg for at gymnaster, i alle aldre, er tisset af hjemmefra, da toiletbesøg virker meget forstyrrende i træningen.

Tilskuere til træningen
Det er spændende at se på, men det er vores erfaring, at det kan være svært for gymnasterne at fokusere på træningen og holde koncentrationen, når der er tilskuere til træningen, og det øger risikoen for uheld og skader. Af hensyn til gymnasternes sikkerhed vil vi derfor opfordre alle til at vente i omklædningsrummet eller tage sig en løbetur. Til gengæld vil instruktørerne i løbet af sæsonen indbyde til træning, hvor forældre og andre kan deltage eller kigge på.

Andre praktiske oplysninger

Hvilket hold skal jeg vælge?
Holdbeskrivelser indeholder en vejledende alder. Formålet med den vejledende alder er at målrette træningen og derved sikre et godt udbytte af gymnastikken, og som udgangspunkt skal den vejledende alder overholdes. Børn er imidlertid forskellige, og vi indgår gerne i en konstruktiv dialog om holdvalg og holdskifte, hvis det er nødvendigt. Vi vil gerne være fleksible i forhold til det enkelte barns behov for tryghed og udfordringer, men vi har desværre ikke mulighed for at være fleksible i forhold til hjerteveninder og træningstider.
Hvornår starter og slutter gymnastiksæsonen?
Gymnastiksæsonen i Harridslev starter normalt ultimo august / primo september og slutter i ugen op til påske. 
 
Alle aktuelle hold er beskrevet under menupunktet ”Hold sæson xxxx/xxxx”, og alle holdbeskrivelser indeholder, en præcis dato for første træning, hvis holdet ikke følger sæsonen.
 
Der er normalt ingen træning i skoleferierne, men det annonceres mere præcis på det enkelte hold.

Hvor og hvornår er der gymnastiktræning?
Alle holdbeskrivelser indeholder, et Sted og et Tidspunkt.
 
De fleste hold træner i Gymnastiksalen på Korshøjskolen, som har indgang fra den anden øverste skolegård. Vi låner gymnastiksalen af skolen uden beregning, og det er vigtigt at lokalerne efterlades ordentligt.
 
Yoga træner i Festsalen på Korshøjskolen, og folkedans danser på Bostedet Neptun.

 

Hvor og hvornår er der opvisning?

Opvisningen plejer at blive afholdt søndagen før Palme Søndag i Korshøjhallen, og den fungerer som en festlig afslutning på sæsonen. 
Hvad koster det at gå til gymnastik?
Det er vores målsætning, at kontingentet dækker alle omkostninger i forbindelse med gymnastikken og herunder også: 
  • Gymnastiklørdag – på børne- og ungdomshold er der tradition for at mødes på tværs af holdene til en formiddagstræning en lørdag i efteråret.
  • Jule- og forårsafslutning – der er tradition for at gøre den sidste træning op til juleferien og forårsafslutningen ekstra hyggelige med lidt sødt.
  • Opvisningstrøjer – der er tradition for at finde lokale sponsorer til holdene således, at der ikke er ekstra betaling til opvisningstrøjerne.
  • Holdbillede – holdbillederne tages i forbindelse med opvisningen, og de lægges på hjemmesiden til download uden ekstra betaling.
  • Tur til RgF Hallen - på Store spring er der tradition for at tage en eller flere ture i RgF Hallen.
  • De senere år har Rytme og spring I og II deltaget i en af DGIs gymnastiklejre, og deltagelse heri er IKKE dækket af kontingentet.
Pris på Kontingentet fremgår ved beskrivelsen af de aktuelle hold.
Hvordan foregår tilmelding?

Tilmelding åbnes kl. 20.00 første mandag efter skolernes sommerferie.

Inden første fremmøde skal du have foretaget elektronisk tilmelding og betaling. Hvis ikke der er flere ledige pladser, vil du blive tilbudt at komme på venteliste. Hvis du i første omgang er kommet på venteliste, vil vi i løbet af de første uger forsøge at finde en løsning. Men vi kan komme i den situation, at vi ikke kan finde en løsning.

Hvis du er usikker på, om du vil tilmelde dig holdet, er du meget velkommen til at tage kontakt til instruktøren for at få en aftale om prøvetræning hvis holdet ikke er fyldt.

Du kan fortryde tilmelding til holdet, senest efter 2. træning. Tredje gang du møder op, betragter vi som en bindende tilmelding.


Tilmelding efter sæsonstart er kun mulig efter forudgående aftale med den ansvarlige instruktør, den aktivitetsansvarlige eller formanden.

Hvis du først starter efter nytår, skal der kun betale halvt kontingent. Det er første træning, der afgør hvornår du er startet på holdet incl. evt. prøvetræning.

Da Yoga-holdene er relativt korte tilbydes der ikke prøvetimer eller halv kontingent efter nytår.


På Facebookgruppen og under "Nyheder" her på hjemmesiden annonceres det hvornår at der åbnes for tilmelding -  Klik her for at komme til "Tilmeld"

Læs også menupunktet ”Kontingentpolitik”.

I forbindelse med tilmelding opfordre vi kraftigt til at du anmoder om at blive medlem af facebookgruppen til det hold som du/dit barn er tilmeldt. Det er på denne facebook side som anvendes til kommunikation vedrørende afholdelse af det enkelte hold. Som f.eks. afbud hvis man ikke kan komme eller man skal huske nissehue. Det vil også være her og på SMIFF09 gymnastik Harridslev hovedgruppe at der vil blive lavet opslag hvis der sker ændringer som påvirker afholdelse af aktiviteter.

Send din anmodning hertil:
Medlemmerne i facebookgrupperne bliver slettet hvert år inden der åbnes for nye tilmeldinger til hold.

Hvis du har spørgsmål til kontingent eller andet, kontakt da Gymnastikudvalget.

SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |