Kursus Hav Kajak Instruktør (0.1 Mb)
Kort, kompas og navigation (4.2 Mb)
Kursus Hav Kajak Roer 1 (0.1 Mb)

KURSUS "Havkajak roer 1"

Vi modtager nye medlemmer der gerne vil erhverve "Havkajak roer 1 kursus" fra marts til og med 30. juni. Vi afholder et kursus om året og det er altid i august.
For at komme med på kursus i august skal du have deltaget på min. 5 tirsdags roninger i perioden marts til kursusdato. for at dette er muligt er sidste start
dato altså 30/6.
Nye medlemmer der har gennemgået kursus kan indmelde sig hele året.
Prøveture (en aften) kan arrangeres hele sommerhalvåret (marts - september) kontakt Ole Østergaard.   


DGI Havkajak retningslinjer -Oversigt


Brugerniveauer:

DGI Havkajakroer I – Basis færdigheder

Målgruppe: Kurset henvender sig til nybegyndere og let øvede med interesse for at lære de basale ro-og
rednings teknikker i havkajak.
Hensigt: At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i
havkajak på ture langs kysten i lokalt og kendt farvand – i sommerhalvåret (maj – oktober).
Indhold: Fokus er lagt på vandtilvænning og undervisning i makkerredning, selvredning,
skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i, navigation, vejr,
risikomomenter og førstehjælp. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres. Kursus varighed 16 timer.

Klik her for den fulde kursusbeskrivelse : Havkajakroer 1 - Basis færdigheder


DGI Havkajakroer II – Udvidet færdigheder

Målgruppe: Kurset henvender sig til roere med en del erfaring og som ønsker at lære flere teknikker og
tilegne sig færdigheder og kendskab til havkajakroning året rundt.
Hensigt: At give roeren et brugerniveau, som skal sætte denne i stand til at færdes fortroligt og sikkert i
havkajak hele året rundt og selv kunne planlægge egne ture i lokalt og kendt farvand, samt mindre ture i
fremmed farvand i sommerhalvåret.
Indhold: Fokus er lagt på undervisning i flere redningsteknikker, skadesforebyggende roteknik, roteknikker
i bølger, landing i brænding, samt teori i risikomomenter ved åbent farvand, kulde, vejr, navigation,
færdselsregler, planlægning af ture, nødprocedurer, førstehjælp ved hypotermi. Søsportens
sikkerhedsfoldere udleveres. Kurset varighed 16 timer.
Forudsætninger: Der er ingen adgangskrav til kursusdeltagelse, men der henstilles til, at man til niveau II
har de forudgående færdigheder beskrevet i Havkajakroer I

Klik her for den fulde kursusbeskrivelse : Havkajakroer 2 - Udvidede færdigheder

Underviser niveauer:

DGI Havkajak klubinstruktør (hjælpeinstruktør)

Målgruppe: Kurset henvender sig især til nystartede foreningers hjælpere / undervisere, (samt lærere,
pædagoger m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak og videreformidling af dette i egen forening.
Hensigt: At give hjælpeinstruktøren færdigheder der gør, at denne kan hjælpe foreningernes nybegyndere
i gang med at ro havkajak i lokalt farvand, samt være hjælper til havkajakinstruktører og kunne opbygge
færdigheder til at deltage i havkajakinstruktør kursus. Hjælpeinstruktører kan undervise, men ikke
eksaminere til Havkajakroer I.
Indhold: Fokus er lagt på det undervisningsmæssige i at komme i kajakken, vandtilvænning,
makkerredning, skadesforebyggende roteknik, de almindeligste styretag og valg af udstyr, samt teori i,
navigation, vejr, risikomomenter og førstehjælp. Søsportens sikkerhedsfoldere udleveres. Der kan
udstedes bevis for gennemført kursus!
Forudsætninger: Der er ingen adgangskrav til kursusdeltagelse, men der henstilles til, at man som
minimum har de forudgående færdigheder beskrevet i Havkajakroer I.

Klik her for den fulde kursusbeskrivelse : Havkajak klubinstruktør (hjælpeinstruktør)


DGI Havkajakinstruktør – Kursus

Målgruppe: Kurset henvender sig til foreningsinstruktører, havkajakinstruktører (samt lærere, pædagoger
m.fl.), der ønsker at arbejde med havkajak og videreformidling af dette efter DGIs retningslinjer.
Hensigt: At give instruktøren færdigheder der gør, at denne kan lede ture langs kysten i kendt farvand i
sommerhalvåret (maj -oktober), samt vinterture i lokalt farvand og instruere/eksaminere til Havkajakroer I
og instruere til Havkajakroer II.
Indhold: Fokus over de tre weekender er lagt på friluftsliv og turplanlægning, sikkerhed, uhelds cases,
undervisnings metodikker, teknisk undervisning, ergonomi, skadesforebyggelse, pædagogik og
gruppeansvarsbevidsthed. Der udleveres bevis for tilfredsstillende gennemført kursus!
Forudsætninger: Kursisten skal som minimum være 18 år og have færdigheder svarende til Havkajakroer
II, samt dokumentere at have roet min. 150km og/eller 100 timer indenfor 1 år i forskelligt farvand og
vejrforhold op til 8m/s. Have prøvet kryds over åbent vand (3km). Mindst én 2-dages tur med overnatning
og oppakning af kajak. Erfaring med formidling og undervisning af andre havkajakroere f.eks. som
hjælpeinstruktør.
Gyldigt livredderbevis eller førstehjælpsbevis på minimum 12 timers kursus skal forevises. 
 
Klik her for den fulde kursusbeskrivelse : Havkajakinstruktør 

 

DGI Eksamineret Havkajakinstruktør – Eksamen

Målgruppe: Eksamen henvender sig til havkajakinstruktører, der ønsker at arbejde med havkajak og
videreformidling af dette og samtidig have papir på færdighederne efter DGIs retningslinjer.
Hensigt: At sikre at instruktøren besidder de turleder-, sikkerheds-og havkajakfærdigheder der gør, at
denne kan lede ture med overnatning langs kysten i kendt og fremmed farvand i sommerhalvåret (maj oktober)
og kendt farvand i vinterhalvåret, samt instruere/eksaminere til Havkajakroer I & II, Klubinstruktør
og instruere til havkajakinstruktør.
Indhold: Eksamensfokus er lagt på undervisnings metodikker, teknisk undervisning, skadesforebyggelse,
ergonomi, pædagogik og gruppeansvarsbevidsthed, friluftsliv og turplanlægning, sikkerhed, uhelds cases, ,
samt en skriftlig prøve. Forevisningen af de pædagogiske og tekniske færdigheder, skal have en god
undervisningsmæssig kvalitet. Der udleveres bevis for certificering og instruktøren registreres på DGIs
liste.
Forudsætninger: Instruktøren skal som minimum være 18 år og have gennemført DGI Havkajakinstruktør
60 timers kursus eller besidde tilsvarende færdigheder beskrevet under Eksamineret Havkajakinstruktør,
samt dokumentere erfaring i turledelse af større grupper med lejrliv, bespisning og overnatning.
Gyldigt livredderbevis eller førstehjælpsbevis på minimum 12 timers kursus skal forevises.

Klik her for den fulde kursusbeskrivelse :  Havkajakinstruktør - Eksamen 


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
SMIFF | Pilevej 6 Harridslev | 8930 Randers |