Revideret 01-08-2021
Kontingentpolitik i Gymnastik Harridslev
 
Til de fleste hold betales et kontingent, som dækker hele sæsonen. Vi opkræver kontingentet, når du tilmelder dig eller dit barn. Da Pilates og Yoga-holdene er relativt korte tilbydes der ikke prøvetimer og der kan ikke ske udmelding, evt. refusion eller halvt kontigent. 

På alle de andre hold gælder følgende:
Hvis du er fraværende uden afbud de første to gange, vil vi betragte det som en framelding, og din plads vil gå til en anden - du skal imidlertid selv kontakte afdelingens økonomiansvarlige eller formand for at få kontingentet retur.

Udmelding/refusion af kontingent er muligt/delvis muligt i nedenstående tilfælde hvis du har fortrudt tilmelding :

  • Mellem 1. og senest inden 3. træning - Fuld refusion hvis udmelding er sket rettidigt og skriftligt til økonomiansvarlig inden 3. træning
    • Dvs. du kan fortryde tilmelding til holdet, senest ved 2. træning. Tredje gang du møder op, betragter vi som en bindende tilmelding. 
  • Efter 3. træning men det er inden nytår - Halv refusion hvis udmelding er sket rettidigt og skriftligt til økonomiansvarlig inden 1. januar 2021
    • Dvs. du fortryd erefter 3. træning men inden nytår
Henvendelser skal være sendt skriftligt via mail og rettidigt indenfor overstående tidspunkter  til afdelingens økonomiansvarlige eller formand, hvis fuld/delvis refusion af kontingentet skal effektueres. Det betyder, at hvis ikke udmeldingen er skriftlig og rettidig, kan vi desværre ikke tilbageføre kontingentet.

Det gælder fortsat, at det ikke er muligt at blive tilmeldt en ny sæson før end eventuel manglende betaling for en tidligere sæson er foretaget.

Hvis du har spørgsmål vedr. kontingentet er du velkommen til at kontakte gymnastikudvalgets økonomiansvarlige.


SMIFF | Pilevej 6 Harridslev | 8930 Randers |