Ordensreglement for SMIFF - Fitness
 
Medlemskab:
Alle er velkomne i motionsrummet SMIFF Fitness, og vi ønsker, at alle der træner skal have en god oplevelse. Personer under 18 år skal have forældre eller værges underskrift ved indmeldelse.
Børn må gerne, uden at forstyrre andre brugere, opholde sig i centret ifølge med voksne, men må ikke bruge maskinerne. Vi forventer en positiv omgangstone med respekt for hinanden. Medlemsskabet er personligt, og kan ikke benyttes af andre. Snyd med dette, vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden refusion af medlemskab. Stikprøvekontrol vil blive foretaget af de ansvarlige for motionsrummet.
 
Kontingent og nøglebrik:
Medlemskabet er fortløbende og prisen synlig under de gældende abonnementer. Når medlemskabet er betalt kan man afhente sin nøglebrik i Korshøjhallens cafeteria jf. aftale med en af instruktørerne. Ved afhentning af nøglebrikken afregner man 200 kr. i depositum. Ved returnering af nøglebrik refunderes 150 kr. Hvis du mister eller beskadiger nøglebrikken, skal du betale for at få en ny. Du er forpligtet til at kontakte SMIFF Fitness straks, hvis du mister din nøglebrik. Medlemskabet og nøglebrikken er personlige og må ikke benyttes af andre. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 
Betaling og adgang:
Betaling foregår via SMIFF.dk. Vælg faneblad for motionsrummet og følg instrukserne for betalingen. Dit medlemskab er gyldigt så snart din betaling er registreret via vort system. Motionsrummet er åbent alle dage fra 05.00 – 23.00
 
Ansvar:
Al træning foregår på eget ansvar. Ethvert medlem er selv ansvarligt for at hans/hendes helbred er egnet til at deltage i aktiviteterne hos SMIFF Fitness. SMIFF Fitness kan ikke drages til ansvar. Regler og retningslinjer skal til hver en tid følges. Det præciseres at ingen medlemmer er dækket af forsikring i motionscentret. Det er medlemmernes egen ulykkesforsikring, der skal dække ved eventuelle skader, fejlbevægelser mv.
 
Personfølsomme oplysninger:
Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger:
De afgivne oplysninger bruges ved oprettelse af medlemskabet, og opbevares strengt fortroligt i et administrationssystem, så længe medlemskabet løber.
 
Regler i motionscentret:
Alle førstegangstrænende skal have en instruktion i brugen af maskinerne af en instruktør fra SMIFF Fitness inden træningen påbegyndes. I forbindelse med træningen skal der benyttes rene indendørs sko og sportstøj. Der må ikke trænes i cowboybukser, arbejdsbukser, udendørs sko og lignende. Al omklædning skal ske i et af vores omklædningsrum i stueetagen. Du er forpligtet til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Maskinerne skal rengøres med sprit og papir efter brug. Du skal medbringe eget sved-håndklæde ved hver træning. Fitnesscentret er røg og alkoholfrit. Der må ikke indtages euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer før, under og efter træningen. Brug af nævnte midler medfører øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse. Brug af talkum er ikke tilladt. Der må ikke tales i mobiltelefon eller tages billeder under træning. Mobiltelefon skal være på lydløs. MP3 eller telefon med head sæt til brug for musik må anvendes. Mad må ikke nydes i centeret. Det er tilladt at medbringe væske i drikkedunk. Henvisninger fra instruktørerne/bestyrelsen skal altid følges.
SMIFF Fitness er medlem af Anti-Doping Danmark og følger reglerne herfor. Medlemmer af SMIFF Fitness er forpligtet til at lade sig dopingteste på forlangende af uvildige repræsentanter. Nægter et medlem at lade sig dopingteste uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve, og SMIFF Fitness forbeholder sig retten til at bortvise medlemmet. Dette uden tilbagebetaling af betalt kontingent.
 
Behandling af udstyr:
Vores udstyr skal behandles med respekt, og må kun benyttes til de øvelser, de er beregnet til.
- Det er ikke tilladt at lægge mere vægt på maskinerne.
- Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før man slipper.
- Sæt altid udstyr på plads efter brug.
- Det er ikke tilladt at medbringe eget træningsudstyr.
 
Ændringer:
Alle væsentlige informationer vil blive opslået i fitnesscentret og på www.smiff.dk.
En evt. nyere version af disse regler og retningslinjer, vil til enhver tid erstatte nuværende.
 
Mulighed for indflydelse:
Husk at du altid har mulighed for at få indflydelse ved at møde op og bruge din stemmeret til den årlige generalforsamling i SMIFF09. Du er også meget velkommen til at give din mening til kende og komme med ønsker til nye tiltag.

GO’ TRÆNING!
 

 
SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |