Afdelingen

Fodboldafdelingen er en afdeling under SMIFF09

Afdelingen ledes og administreres af en afdelingsledelse, inden for de af SMIFF09 gældende vedtægter, samt indenfor de af koordinationsudvalget godkendte budgetrammer.

Afdelingsledelsen består af som minimum 1 afdelingsformand, 1 økonomiansvarlig, 1 aktivitetsansvarlig og
1 kommunikationsansvarlig, samt øvrige medlemmer efter afdelingens eget valg.
Afdelingsformænd vælges for en 2-årig periode.
De andre medlemmer vælges på det årlige afdelingsårsmøde, der afholdes før generalforsamlingen i SMIFF. Menige medlemmer vælges for et år ad gangen.

Afdelingen kan supplere antallet af menige medlemmer efter behov. 

 
Godkendte vedtægter SMIFF Fodbold 07.03.2015 (2.9 Mb)

Formål

At være en afdeling med et levende engagement, et stort fællesskab og et godt kammeratskab indenfor afdelingen og på tværs til andre afdelinger i foreningen og til lokalsamfundet.

At udbrede interessen for fodbold i lokalområdet.

At skabe mulighed for motion, sundhed og livsglæde ved fodbold og de dertil naturligt hørende aktiviteter såsom turneringer, cups og andre sociale tiltag.

At skaffe dens medlemmer adgang til at dyrke fodbold såvel udendørs som indendørs.

At udbrede forståelsen for fairplay både på banen og på sidelinjen.

At medvirke til at skabe rammer for medlemmernes sportslige og sociale udvikling.

At udbrede forståelsen for foreningernes foreningsliv, herunder medlemmernes rettigheder og pligter.

 

De 10 spiller-bud 
 
 1. Mød op til træning og kamp til tiden.
 2. Ved afbud, så meld det i god tid.
 3. Spis fornuftigt før træning/kamp.
 4. Badning efter træning/kamp.
 5. Giv opmuntring til ALLE dine holdkammerater i både med- og modgang. Fodbold er et HOLDSPIL!
 6. Være Ærlig, Hjælpsom, Positiv overfor kammerater og trænere. RESPEKTER din træners valg!
 7. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 8. Respekter regler og pas på rum og materialer.
 9. Vær en god kammerat og deltag socialt i holdets og klubbens arrangementer.
 10. Pas på dig selv – benyt benskinner til både træning og kamp!

De 10 forældre-bud
 
 1. Mød op til træning og kamp - dit barn sætter pris på det.
 2. Forhold dig i ro på sidelinien - lad børnene spille.
 3. Ophold dig kun langs den ene sidelinie - og i god afstand til trænere og spillere.
 4. Respekter trænerens beslutninger - vær positiv og støttende.
 5. Respekter dommerens beslutninger - se på dommeren som en vejleder.
 6. Skab god stemning ved kampene.
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke om resultatet.
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
 9. Bak op om holdets og klubbens arbejde - din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn.
 10. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold - ikke dig!!


SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |