Mellerup, den 05-02-2009.

Protokollat til vedtægter for sammenlagte foreninger (SMI og IFF)

Enhver afdeling i sammenlægningen, har hvis afdelingens trivsel og udviklingsmuligheder hæmmes eller forhindres af den nye struktur, mulighed for at udtræde fra sammenlægningen.

Ved en udtrædelse kan afdelingen bibeholde/medtage de aktiver, der naturligt vil være afdelingens aktiver, dog ikke kontante midler, undtaget de kontingenter og tilskud, der er tilskrevet afdelingen i pågældende kalenderår. Udtrædelse kan dog ikke foregå, før FU og afdelingen har kortlagt, udredtog søgt løst, de årsager, der kan være motiv til en ønsket udtrædelse.

FU kan på 1. kommende koordinationsudvalgsmøde, indstille til at en udtrædelse anbefales. Udtrædelsen effektueres og godkendes på efterfølgende generalforsamling.

Dette dokuments gyldighed ophører den 23/3-2011.

På SMI lystfiskerafdelings vegne
Helmuth Nielsen.

SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |