Referat fra den stiftende generalforsamling den 23/3-09.


Jørgen Møller bød velkommen med håb om stiftelse af ny forening. Kaj Blumensaat blev valgt til dirigent.

Det blev enstemmigt vedtaget at stifte ny forening.

Stemmetællere blev valgt: Susanne Jensen, Michael Andreasen, Mikkel Mandal.

Strukturudvalgets redegørelse over det sidste års arbejde v/Kim Prose og Tine Thaagaard.

Præsentation af vedtægter:

Christian Thomasen startede og konstaterede at alle havde set vedtægterne. Ændringsønskerne fra generalforsamlingerne for IFF og SMI blev konstateret indskrevet og yderligere blev præciseret:

Spg. Om hvem tilfaldt offentlige tilskud, blev oplyst at tilskud følger det enkelte medlem pr. aktivitet.
Afdelingsformændenes beretning fremlægges skriftligt og vedlægges til orientering til en generalforsamling og på generalforsamlingen er det forretningsudvalgets beretning der skal godkendes.

Organisationsplanen blev vist og Jørgen Møller orienterede om forretningsudvalgets arbejde.

Yderligere gennemgang af vedtægter viste fejl i §12, §15 og endelig blev %satsen sat til 50 hørende til under § 14. Inge Christensen stod for ajourføring af vedtægterne.

Vedtægterne kunne efter gennemgang og rettelser godkendes.

Helmut Nielsen gennemgik protokollatet, og også dette blev godkendt.

Forretningsudvalget skulle vælges og følgende blev foreslået:

Christian Thomasen til formand – godkendt (valgt for 2 år)
Jørgen Møller til næstformand – godkendt (valgt for 1 år)
Lars Jørgensen til HR – godkendt (valgt for 2 år)
Kristian Pedersen til økonomiansvarlig – godkendt (valgt for 1 år)
Pia Uhrenholt til aktivitetskorrdinator/sekr. – godkendt (valgt for 2 år)

Formændene for alle afdelinger blev ligeledes valgt.

2 suppleanter til forretningsudvalget blev valgt: Tine Thaagaard og Inge Christensen.

2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år:

1 revisor for 1 år: Morten Simonsen
1 revisor for 2 år: Thomas H P
Suppleant: Inge Christensen


Udvalgene blev herefter præsenteret til information for medlemmerne.

Ang. Navn blev følgende foreslået:

SMIFF
IFK 09
SMIFF 09

Stemmefordelingen blev som følgende:

SMIFF 45
IFK 09 15
SMIFF 09 10

Der var 2 ugyldige og 1 blank.

Herefter var det endegyldigt den nye forening hed SMIFF.

Under evt. takkede den nye formand Christian Thomasen Kaj Blumensaat for at have skabt go´ ro og orden og yderligere tak for det store fremmøde.


SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |