I processen ved foreningernes sammenlægning blev vores Vision og Mission med sammenlægning beskrevet, for at fortælle hvad det er at vi vil.

Vision  - vores ledestjerne – grunden til, at vi eksisterer

Vi vil være en synlig og attraktiv kultur, fritids- og idrætsforening, der med en bred vifte af lokalt forankrede afdelinger skaber glæde, sundhed og fællesskab gennem motion.

Mission  - måden vi vil følge ledestjernen på

Det gør vi ved at arbejde ud fra det, der er fokus på i visionen:

Synlige
Forretningsudvalget sørger for generel kommunikation og information til medlemmerne og udvalg og har ansvaret for driften af hjemmesiden

Forretningsudvalget har kontakt med kommune, myndigheder, DGI og pressen.

Klubbladets udvalg arbejder selvstændigt under støtte og sponcorudvalget. Klubbladet udsendes ud fra fast definerede intervaller og synliggør dermed alle aktiviteter for borgere i hele lokalområdet.

Attraktiv
Vi satser på kultur, fritids og totalidrætten (her menes plads til alle idrætsgrene) og har derfor tilbud til alle aldersgrupper inden for en bred vifte af aktiviteter.

Vi motiverer til engagement og positiv indstilling blandt andet ved at tilstræbe uddannelse til ledere, instruktører, trænere og udvalgsmedlemmer.

Vi er en dynamisk forening, følger tidens trend, afprøver nye tiltag og udnytter de naturlige omgivelser, vi er en del af.

Vi søger konstant inspiration udefra og udvikler klubbens netværk, så det også omfatter sociale netværk med andre aktive uden for kultur, fritid og idræt.


Bred vifte
Vi omfatter i dag en bred vifte af fritids og idrætstilbud til aktive i alle aldre.

Vi har de tilbud, der bliver efterspurgt og kommer med nye tiltag, fordi vi er parat til at afprøve nye aktiviteter og er klar til at udvikle os og vores tilbud.

Antallet af afdelinger kan derfor udvides i takt med, at nye ideer opstår.

Lokalt forankrede afdelinger
Vi er i dag lokalt forankrede i kraft af at de fysiske rammer ligger godt fordelt geografisk i området og at der i lokalsamfundene er frivillige, som bakker op.

Den lokale forankring er vigtig for vores eksistens, fordi nærheden til de enkelte aktiviteter rent praktisk har stor betydning for de aktive og især børn og forældre. Samtidig har aktiviteterne betydning for, at der er liv i de enkelte små lokalsamfund i området.

Glæde
Som en lokal fritids-, kultur og idrætsforening med fokus på bredden er målet ikke at skabe eliteidræt. Kan vi skabe potentielle eliteidrætsudøvere, der kan praktisere det i andre klubber, er det kun et plus.

Vi deltager gerne i idræts- og fritidsturneringer men målet er, at alle aktive oplever glæden ved motion/oplevelser i fællesskab med andre.

Fællesskab
Vi har fokus på fælles fodslaw og giver plads til forskellighed. Vi bruger hinanden i afdelingerne imellem, sparrer, inspirerer og samarbejder.

Instruktører, trænere, holdledere, ledere og udvalgsmedlemmer har en positiv dialog med aktive og forældre til aktive børn. Det bidrager til fælles fodslaw og er med til at synliggøre foreningen positivt.

Vi tilstræber, at udvalg er geografisk-, køns-, alders-, idræts og erfaringsmæssigt repræsentativt.


Hvorfor skal vi gøre det!

*vi ønsker at ”bygge” en stærk forening der kan overleve i fremtiden og fælles løfte nutidens og fremtidens opgaver

*vi ønsker at vores børn skal have de samme grundsten i form af kammeratskab og fællesskab som vi fik. At deres fritid er omgivet af tryghed og trivsel. Hvor alle kender alle, og kan mødes på kryds og tværs.

*Stå stærkere ud af til og ind ad til.

*står stærkere over for kommunen

*mødefrekvensen går ned dermed øges effektiviteten.

*dobbeltarbejde aflives

*bygger større grundsten således at foreningerne ikke uddør og kun enkelte ”grene” overleverSMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |