25. marts 2009


Ny stærk forening i Randers
Mandag den 23. marts stod en hel del aktiv idrætsudøvere i Randers Kommune i mindre end en time uden idrætsforening. Helt efter planen – det var nemlig nødvendigt for at skabe en ny.

I en mere end et år har Støvring Mellerup Idrætsforening (SMI) og Idrætsforeningen Fjordbakken (IFF) arbejdet på at lægge de to foreninger sammen. Før det kunne ske skulle de to eksisterende foreninger nedlægges. Det blev de efter to afstemninger mandag aften, hvor omkring 70 ildsjæle fra de to foreninger var forsamlet i Korshøjhallens cafeteria. Efterfølgende var deltagerne til stiftende generalforsamling i den nye forening, som kom godt fra start med en enstemmig forsamling i ryggen.

Stærkt samarbejde skal skabe attraktive tilbud
Målet med den nye forening er at skabe et positivt og fremadrettet idræts-, fritids- og kulturmiljø, der er lokalt forankret med decentrale afdelinger i lokalområdet. Med fokus på engagement, det store fællesskab og et godt kammeratskab vil de enkelte afdelinger kunne sparre med hinanden og trække på hinandens erfaringer. Alt sammen til glæde for både børn og voksne i området, hvor der lige nu er aktiviteter i og omkring byerne Albæk, Harridslev og Mellerup. Den nye forening består i dag af 10 afdelinger. Et antal, som er fleksibelt, fordi der er stor enighed om, at tilbuddene konstant skal tilpasses tidens tendenser og ønsker fra borgerne i lokalbefolkningen. Der er derfor plads til, at nye afdelinger kan komme ind under den nye forening.

Organisation på plads
På generalforsamlingen fandt man også de personer, der skal sidde i det nye foreningsforretningsudvalg.
Christian Thomasen, som er tidligere formand i IFF blev valgt som formand, mens formand for det tidligere SMI, Jørgen Møller blev valgt som næstformand. Tidligere formand for SMI Gymnastik, Lars Jørgensen, blev valgt til posten som HR-ansvarlig, der blandt andet skal sikre, at foreningens instruktører og trænere bliver tilbudt den rette uddannelse. Pia Uhrenholt, som har været medlem af det strukturudvalg, der har arbejdet med sammenlægning bliver foreningens nye aktivitetsansvarlig og sekretær, mens Kristian Pedersen blev valgt til økonomiansvarlig.

Ny forening - nyt navn
Inden generalforsamlingen var deltageren blevet opfordret til at komme med forslag til et nyt navn til foreningen. Tre navne var på valg: SMIFF, IFK 09 og SMIFF 09. Endnu en afstemning afgjorde, at det SMIFF blev navnet for den nye forening, der nu på alle måder er klar til at fortsætte og videreudvikle en bred vifte af idræts-, fritids- og kulturtilbud.
Pressemeddelse

Støvring Mellerup Idrætsforening
1867 - 2006

Fortalt af Hovedformand Jørgen Møller

    Støvring Mellerup Idrætsforening eller SMI som vi jo kalder vores lokale idrætsforening har virkelig ”stamtavlen” i orden, og hører til i kategorien af idrætsforeninger, der har rødder i Skytte-bevægelsen og senere den folkelige bevægelse med Højskoler, Andelsmejerier, Brugsforeninger og Valgmenigheder er en af mange idrætsforeninger, som blev stiftet på landet. 

    Vi kan derfor snart fejre 140 års jubilæum, og pointen er, at det er i lige linie men alligevel gennem en vellykket integration af tilflyttere og nye ideer. Vi har aldrig været bange for at prøve noget nyt i foreningen, sådan som foreningsprotokollerne, de historiske beretninger og den aktuelle situation viser. 

    I sjælden grad har disse bevægelser fra sidste halvdel af 1900 årene sat deres aftryk i Mellerup og omegn, og der er en flot sammenhæng mellem forhistorien og nutiden.

Mellerup karlehold 1904. Leder Albert Kjærgård
    Mellerup Skolehjem var højskole fra 1880 til 1917, og herfra udsprang ideen om et forsamlingshus, der blev bygget i 1882. Ved indgangen til Valgmenighedskirken på Almisbakken står der en buste af Jens Bek, der blandt mange andre gøremål var en karismatisk leder af Mellerup Højskole. 

    En Valgmenighed blev dannet i 1890ogdensførste præst var salmedigteren og forfatteren Jakob Knudsen, der i 1891 i Mellerup Valgmenighedspræstegård skrev vores mest sungne salme: ”Se nu stiger solen”. I Støvring byggede man Andelsmejeriet ”Kronjyden” og i samklang med alle disse kraftpræstationer og på samme tid udvikledes den folkelige idræt, som også i dag er foreningens basale fundament. Idrætten i området starter i 1867, hvor man i Randers 1. juni 1867 stiftede Randers Amts Skytteforening, hvor 300 bønder fra oplandet var mødt frem, og ganske givet også folk fra Støvring og Mellerup, så derfor daterer vi vores start til denne dato.
     Aktiviteten var i de første mange år skydning, og senere i 1892 kommer gymnastikken på programmet, og i 1899 kan man i avisen læse følgende om Mellerup: ”Med Højskolen som kildevæld præges det lille landsby-samfund af et frodigt foreningsliv, der spænder over skytteforening, sangforening og landets mest aktive gymnastikforening….”.

    På baggrund af en tragisk ulykke under en skydning på Henning Olesens eng ved Østerbro, hvor en ung mand bliver dræbt, dør interessen for skydning, og gymnastik og det nye spil fodbold, kommer i flere år til at præge foreningens liv. 

    Vi ved mest om udviklingen i Mellerup på grund af bevarede protokoller, avisartikler og en betydelig evne til at blive kendt på grund af de mennesker, der prægede byens liv i de første år. Mellerup var en by med saft og kraft, og det håber jeg selvfølgelig vi kan vække til live igen. For at gøre en lang historie kort, så udviklede naboforeningen Kronjyden i Støvring og Idrætsforeningen i Mellerup sig i takt med at nye idrætsaktiviteter dukker op, og der spilles dilettant og arrangeres sports fester med et betydeligt samarbejde, og i slutningen af 1950 indledes drøftelser om en sammenlægning af de to foreninger til én.

Fodboldhold fra Mellerup 1938                                        Håndboldhold fra Støvring 1941

     I 1951 afholdes den første ordinære generalforsamling i den nye forening Støvring Mellerup Idrætsforening, og derfor holdt vi de store jubilæer 40 og 50 år i henholdsvis maj 1991 og maj 2001. Man kan sige, at da jeg er født i 1949 og SMI er stiftet i 1951 har vores historie været knyttet tæt sammen. SMI og fodboldbanen og fodbolden har fyldt meget i mit liv, og den dag jeg fik de første fodboldstøvler i 1958 og kunne komme på hold var en uforglemmelig dag. Så kærligheden til SMI stammer tilbage derfra. 

    Alliancen mellem de to foreninger har vist sig at give en livskraftig forening, og i dag har vi forskellige idrætsaktiviteter og ca. 800 medlemmer, hvor af nogle er medlem i det vi kalder SMIFF-afdelingerne. Det betyder at vi gennem en del år har udviklet et samarbejde med naboforeningen Fjordbakken i Albæk om senioridræt, håndbold, ungdomsfodbold og på det seneste seniorfodbold. Fjordbakken blev for øvrigt stiftet af en kreds af unge fodboldspillere fra Albæk, Østrup og Vestrup, som efter at de havde spillet fodbold i SMI valgte at lave deres egen forening i Albæk. 

    Foreningen levede sit eget stille liv i starten af 1950’erne med fodbold og håndbold på banen mellem Støvring og Mellerup. Den blev anlagt under krigen i 1941 med hest, trillebør og skovl, og uden ”trakose”, og det er derfor, at vores gamle fodboldbane har græsset med de længste rødder i Jylland. Uanset hvordan vi ”mishandler” banen om foråret, så kommer græsset altid op igen, når den første varme skyller ind over landet. 

    Om vinteren dyrkede man gymnastik i forsamlingshusene, og den klassiske ynglings historie om at det altid var så koldt i de uopvarmede forsamlingshuse, at man startede gymnastikken med overtøjet på, og efterhånden som man blev varm, smed man så tøjet, og til sidst blev det så rigtig hyggeligt, gælder også for SMI. På Stadion byggede man et klubhus i 1950’erne, - eller var det tidligere? Det var af grønne brædder, altså et træskur med to omklædningsrum, - et til os og et til det tilrejsende hold. Et bold- og kridtrum og et lokum med spand, og et gulv af grus, som blev revet en gang i mellem. Der var ingen vand og ingen strøm, men sådan var det de aller fleste steder, så det var der ikke noget mærkeligt i. 

    Jeg husker den særlige stemning og lugt, der var i et træhus, der er opvarmet af sommersolen, sammen med svedigt fodboldtøj og svedende fodboldspillere. Senere fik vi indlagt vand, men det var en vandhane med koldt vand, og den stod udenfor, men de nye tider var langsomt på vej.
I 1966 byggede man et nyt klubhus, men stadigvæk kun med to omklædningsrum, men nu med to toiletter og et fyrrum med oliefyr, der gav varmt vand til badningen og opvarmede omklædningsrum, og indvielsen af dette fantastiske klubhus foregik med pomp og pragt og med optog gennem Mellerup fra Kroen og gennem byen til klubhuset, - og der var musik og faner i spidsen. Det var en stor ting at få sådan et klubhus, og det var selvfølgelig bygget af frivillige med Henning Sørensen, Jens Karl Andersen og John Hammer i spidsen.
Klubhuset i 1950'erne                                       Udvidelsen af kluhuset 1976
Optoget gennem Mellerup i 1966
     I slutningen af 1960’erne, og lige før Støvring Mellerup Sognekommune blev en del af storkommunen Nørhald, var sognerådet så fremsynet, at de bevilligede en ny fodboldbane, som blev anlagt af entreprenør Hans Markussen fra Albæk. Men inden banen kunne tilsåsmed græs rev medlemmerne banen af for små og store sten. Mon det kunne lade sig gøre i dag? 
   
Senere har vi bygget til flere gange, og det er vi for så vidt i gang med netop nu. I 1976 udvidede vi med omklædningsrum nr. 3 og et køkken og samlingslokale, og i 1999 byggede vi atter til med omklædningsrum nr. 4 og et dommer rum, og nu har vi i 2000 ombygget vores køkken og lagerfaciliteter og er i gang med omklædningsrum nr. 5 samt andre lokaler. 

    Set over tværs og efter at have været med til at bygge på klubhuset i de seneste 25 år, kan man sige, at det var lettere at få folk til at deltage med frivilligt arbejde for nogle få år siden end det er i dag, og det igangværende projekt er nok det sidste med et islæt af frivillighed. Det synes jeg er en skam og der mistes noget fællesskab og sammenholdskraft i en forening, når medlemmerne ikke vil deltage i den del af foreningslivet. SMI er måske på det felt blevet til en selvfølgelighed og en slags ”offentlig institution”. 

    De sportslige resultater skal ikke omtales i detaljer, men i 1963 rykkede vores førstehold i fodbold op i serie 3 i JBU, og der har vi uafbrudt været i over 40 år med enkelte afstikkere til serie 2 og serie 4. 

    I håndbold er det mest spektakulære resultat vores oprykning til Danmarksserien i 1987. Det holdt kun et år, men det var sjovt at prøve det, så vi må sige, at SMI er en forening for breddeidrætten.
     Et andet tema jeg kort vil sige noget om er vores ledere, og der er det sådan at dem der virkelig har gået foran og trukket det store læs i foreningen som frivillige og selvfølgelig ubetalte ledere, de bliver udnævnt til æresmedlemmer. Vi har fra 1951 til foråret 2006 udnævnt nu afdøde Jens Karl Andersen, som fik en stor karriere i Dronningborg idrætsforening. Men ellers har vi udnævnt nu afdøde Martin Gammelby, som har givet navn til den nyeste vej i Mellerup, ”Martin Gammelbysvej” i centrum af Mellerup. Jens Simonsen, eller posten som vi kalder ham, bor i dag på Fjordhøj og Lisbeth Krag bor i Hald. De to sidst udnævnte æresmedlemmerer Ove Thomassen, der i dag bor i Randers og Eva Simonsen, som bor i Lindbjerg. Fælles for disse mennesker har været en utrættelig
indsats gennem mange år. 

    Der er træk i samfundsudviklingen som har betydet meget for udviklingen i SMI, og der er selvfølgelig en tæt sammenhæng mellem byudviklingen og foreningsudviklingen. Udbygningen af det ”nye” bolig-område i Mellerup ”Fjordbakken” i 1960’erne gav os et vældigt løft medlemsmæssigt, og der er blandt andet derfor, at SMI i dag varmt støtter op om udbygningen af Mellerup med flere boliger. I 1967 havde SMI 90 drenge og herrer og 60 damer og piger, og i dag har vi omkring 800 medlemmer.
SMI gymnaster på Efterskolen                                         Løbetræning i skoven
    Det næste løft var da Korshøjhallen i Harridslev i 1981 blev bygget og vi fik plads til mere håndbold og som noget nyt badminton, og det skal selvfølgelig også nævnes at vores store gymnastikafdeling fik gode forhold på Mellerup Efterskole, og har haft til huse der i over 5 år. Pointen er, at når faciliteterne er der, så kommer medlemmerne.
Gymnastik og fodbold for de yngste medlemmer
    SMI i dag. I dag består SMI af en langrække afdelinger, som tilsammen dækker et meget bredt spekter af aktiviteter. Vi har gymnaster, fodbold- og håndboldspillere, badminton- og petanquespillere, motionsløbere, stavgængere, skiløbere, motionscenterfolk og motionscyklister samt adventure og senioridræt, og hvem ved, måske kommer der nye ting til, fordi der i SMI er en lyst til at prøve nye ting. Dur de overlever de. Dur de ikke, så nedlægges de igen. Har nogen en ide, så lægger SMI gerne lokaler, organisation og økonomi til, og sådan skal vi holde liv i den gamle forening. Så selv om vi snart fylder 140år er der stadig liv og lyst i foreningen.

Jens Karl Andersen, SMI’s formand i 60’erne

Martin Gammelby, SMI’s formand i 80’erne

Sign. Jørgen Møller
2006

SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |