Her finder du gældende regler for trænere og spillere i SMIFF09

Julefrokost senior

·      Alle klubbens træner-, leder- og hjælpetrænere over 18 år inviteres til at deltage i senior julefrokost i december måned.

·      Under 18 år kræver ved deltagelse skriftlig tilladelse fra forældre.

·      Seniortræner-, leder- og hjælpetrænere betaler selv for billet

·      Julefrokost afholdes som udgangspunkt samme dag som Tju-bang stævnet i december

·      Julefrokosten arrangeres skiftevis af senior damer/herrer. Herrerne arrangerer i de lige år, damerne arrangerer i de ulige år.

 

Håndboldafslutning senior

·      Alle klubbens træner-, leder-, og hjælpetræner over 18 år inviteres til at deltage i senior afslutningen i marts/april.

·      Afholdes som udgangspunkt lørdag i weekenden efter sidste turneringskamp).

·      Under 18 år kræver ved deltagelse skriftlig tilladelse fra forældre.

·      Alle seniortrænere inviteres til seniorafslutningen uden beregning – dog max 2 trænere pr. hold

·      Hvert hold har 3 x T-shirt til rådighed med ”årets..”. Titel efter eget ønske.

·      Hvert år kåres årets herre/damespiller med tilhørende vandrepokal, som afleveres og erstattes med en mindre erkendelighed sæsonen efter.

·      Trænere indstiller disse kåringer SENEST 3 uger før selve afslutningen til den senior ansvarlige i udvalget

·      Kåring og køb af gave til årets kammerat er udvalget ansvarlig for. Indstillinger hertil sker via senior ansvarlig SENEST 3 uger før selve afslutningen.

·      Uddeling/køb af erindringspokals gave står udvalget for

 

Juleafslutning for ungdom

·      Klubben giver 10 kr. pr. spiller til brug ved afslutning

·      Trænerne afgør selv hvornår de afholder juleafslutning

 

Håndboldafslutning ungdom

·      Alle klubbens træner-, leder- og hjælpetrænere inviteres til at deltage i ungdomsafslutningen i marts/april.

·      Afholdes som udgangspunkt fredag i weekenden efter sidste turneringskamp

·      Alle ungdomstrænere inviteres til ungdomsafslutningen uden beregning – dog max 2 trænere pr. hold.

·      Hvert hold har 3 pokaler pr hold. Gældende fra U13-U19.

·      Hvert år kåres årets ungdomspige- og drengespiller i rækkerne U13-U19. Hvert holds træner indstiller én spiller med tilhørende begrundelse for valg af denne til klubbens ungdomsansvarlige SENEST 3 uger før afslutningen. Udvalget kårer årets ungdomspige – og drengespiller ud fra fremsendte indstillinger til afslutningen.
 

Stævne deltagelse

·      Klubben betaler holdgebyr og 2 x træner gebyr pr. hold pr. sæson. Gældende for alle hold.

·      Trænere koordinerer og vælger selv en eventuelt cup deltagelse

·      Øvrige stævner og andre aktiviteter er muligt, dog koordineres med kamp koordinator. 
 

Kurser

·      Ved ønske om trænerkursus kontaktes kursusansvarlig i udvalget
 

Spillere

·      Ved disciplinære (direkte rødt kort eller usportslig opførsel) bøder står pågældende spiller selv for betaling af denne

·      Der henstilles til at alle hold løbende vedligeholder herunder renser harpiksbolde
 

Hold

·      Alle klubbens hold har adgang til tape og isposer efter behov. Ved behov kontaktes udvalgets remedie ansvarlig

·      De hold, som benytter harpiks, har pr. halve sæson 1 bøtte til rådighed pr. hold. Ved behov kontaktes udvalgets remedie ansvarlig. Efterfølgende for egen regning

·      Sæsonopstart af efterårssæsonen sker for senior i uge 32 og for ungdom i uge 34.

·      Sæsonopstart af forårssæsonen sker den førstkommende træningsaften efter nytår med undtagelse af 1. januar.

·      Sæsonafslutning for senior og ungdom ugen efter sidste turneringskamp.

·      Ved ønske om yderligere træningstid kontaktes henholdsvis ungdoms – eller senior ansvarlige.

·      Hver årgang har ét aflåst skab til rådighed i boldrummet til tøj, dunke, skjolde mm. 

·      Alle spillere har mulighed for at bestille klubbens træningsdragt via vores samarbejdspartners webshop(Sport Direct).

·      Alle hold har mulighed for at benytte hallens opvarmningsrum 30 minutter før kampstart og træning

 

Kontingent

·      Betaling af kontingent sker pr. halve sæson via Conventus

·      Betaling af kontingent skal ske inden første turneringskamp ellers er de ikke spilberettede.

·      Nye spillere har en prøveperiode på 14 dage inden endelig indmelding og betaling

·      Trænere for de pågældende hold holdes løbende informeret om spilberettigelse af den Conventus ansvarlige. 

 

Træner

·      Der må kun benyttes spillere til turneringskampe, som er spilberettede på det pågældende hold. Ved overtrædelse tilfalder bøden den pågældende træner.

·      Det er trænerens ansvar, at sørge for at deres spillere har et gyldig håndboldpas. Hvis man oplever problemer, henvender man sig til kampkoordinator.  

·      Alle klubbens trænere vil få tilbudt én træningsdragt og T-shirt

·      Hver træner er selv ansvarlig for at finde 2 tidstager pr. hjemmekamp

·      Ved sæsonafslutning honoreres én træner og én hjælpetræner pr. hold

·      Hver træner for pågældende hold er selv ansvarlig for udfyldelse af korrekt holdkort senest 2 timer efter kampstart (Vær opmærksom på, at der jf. DHF’s regler kan falde bøde for manglende eller ikke korrekt udfyldt holdkort. Ved bøder betales dette af den ansvarlige for holdkortet)

·      Hver træner for pågældende hold er selv ansvarlig for at indberette kampresultatet ved hjemmekampe senest 2 timer efter endt kamp (Vær opmærksom på, at der jf. DHF’s regler kan falde bøde for manglende indberetning). Obs. ved turneringstævner, som spilles på udebane, er det hold, som står angivet som hjemmehold fortsat ansvarlig for at indberette resultatet.

·      Hver træner informeres løbende om væsentlige datoer for søgning af dispensation, tilmeldning til turnering samt datoer for flytning af kampe mm. af kampkoordinator. Information gives fælles til træner-/ledergruppe.

·      Ved ønske om flytning eller aflysning af kampe kontaktes kampkoordinator. Ved ikke rettidig flytning af kampe betaler hvert hold selv for flytning heraf.

·      Al relevant information fra udvalget gives fælles til træner-/ledergruppen. De enkelte har selv ansvar for at holde sig opdateret.

·      Det er trænernes ansvar, at sikre at vores remedierum altid er pænt og ryddeligt efter træning. Ligeledes er det trænerens ansvar, at sikre opvarmning rummet er pænt og ryddeligt efter brug.

·      Træneren skal altid sørge for at brugte remedier bliver lagt på plads og ikke ligger i hallen, når et nyt hold starter sin træningstid. 

 Generelt 

·      Det bestræbes fra klubbens side at afholde Tjubangstævne 2 gange pr. sæson.

·      Ved afholdelse af Tjubangstævner sørger trænere til de hold, som ikke spiller turneringskampe, selv for at finde modstander samt dommer

·      Ved ønske om nye remedier kontaktes remedieansvarlig

·      Vi henviser til klubbens overordnede regler i følge fotografering: www.smiff.dk/Fotoregler

 

SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |