Spilleregler
- Det gælder i al sin enkelthed om, at få kuglen i huld på færrest antal slag.
- Alle spillere er på banen samtidig.
- Der kan højest spille 4 personer ved hvert hul.
- Spillerne skiftes til at slå ud ved hvert hul.
- Lodtrækning bestemmer start rækkefølge
- Hver spiller vælger en kuglefarve. Spillernavn og kuglefarve skal fremgå af slagsedlen.

Antal slag
- Der er et maksimum på 8 slag pr. hul. Hvis det 8. slag på et hul ikke kommer i, noteres der 10 slag.
- Er der flere spillere, der stadig spiller på samme hul, bliver slag 8 liggende på banen, indtil man skulle have slået sit 9. slag.
- Kuglen kan nemlig have indflydelse på de andres spil eller måske blive puffet i hul til en 8´er

Hole-in-one
- Hvis man direkte fra startstedet slår sin kugle i hul, er det hole-in-one, og den tæller 0 slag.
- Hvis man har slået sin kugle hen i nærheden af hullet på 1 slag og så bliver hjulpet i hul af andre, er det ikke hole-in-one og tæller derfor som 1 slag.
- Det er ikke hole-in-one, hvis man er startet forfra på hullet, eller hvis næste spiller i mellemtiden har slået.

Dommer
Inden spillet kan gå igang, skal der udpeges en dommer, det kan være en af spillerne.

Dommerens rolle:
- Banegennemgang - Definerein ag opsattet forhindringer samt hvad er/og ikke er bane
- Kontrol af slagsedlens udfyldelse (navn og kuglefarve)
- Nævne spillerens navn eller kuglefarve før slaget må slås
- Føre regnskab med slagene
- Foretage evt. kugleflytning (forhindring, ude af bane, slået forket kugle eller andet)
- Dommeren er øverste myndighed
- Vent med at sige næste spillers navn til du er færdig med at notere
- Siger dommeren et forkert navn, og spillerne når at slå skal alle kugler tilbage gratis
- Tidligere antal slag lægges sammen, og spillerens antal slag nævnes, når spilleren er kommet i hul, f.eks. "Ander 4"
- Hold øje med hvilke kugler der berøres ved slagene
- Se nøje efter, at kuglen ligger helt stille, specielt hvis den ligger på en hulkant
- Spillerne må til enhver tid se stillingen
- Få ivrige spillere til at vente til du er klar

SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |