Information til spillere og forældre
 
Spillested

Skolevænget 3
Harridslev
8930 Randers NØ
  

 

 
Betingelse for medlemskab af SMIFF fodbold
 
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt, senest 2 uger efter 4 træning, til din træner eller den økonomiansvarlige i fodboldafdelingen. Første træningsdag angives på indmeldelsesblanketten.
For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Såfremt medlemmet har spillet for en anden klub inden for de sidste 30 måneder skal tidligere klub angives. 
 
Kontingentopkrævning
Kontingent opkrævning sker 2 gange om året, første opkrævning dækkende forårssæsonen og anden opkrævning efterårssæsonen
Der opkræves et særskilt vintersæson kontingent, da dette ikke er indarbejdet i udendørskontingentet.
 
Betaling af kontingent
Som medlem af SMIFF er man forpligtet til at indbetale kontingent, manglende kontingent betaling vil resultere i medlemmet ikke kan spille kampe, indtil alt skyldigt kontingent er betalt
 
Træning
Al træning foregår på eget ansvar. SMIFF påtager sig ikke ansvar for hændelige uheld eller skader. Benskinner er obligatorisk til både træning og kamp
Medlemmet skal til enhver tid følge trænerens anvisninger
Vil medlemmet ikke følge trænerens anvisninger, og det er nødvendigt at bortvise medlemmet, vil indbetalt kontingent være tabt
 
Pause i medlemskab
Hvis medlemmet gerne vil holde en længerevarende pause fra fodbold (fx på grund af en skade) er det muligt at få medlemskabet stillet i bero, så medlemmet ikke meldes ud men blot undlader at betale kontingent i en nærmere aftalt periode. Skriv til din træner eller den økonomiansvarlige
Efter den aftalte pause periode er det medlemmets forpligtelse at kontakte træner eller økonomiansvarlige og melde at medlemskabet skal aktiveres igen
 
Udmeldelse
Udmeldelse skal altid ske skriftligt til din træner eller økonomiansvarlige
Sker udmeldelse først, midt i, eller sidst i kontingent perioden, skal der betales for hele perioden
Såfremt medlemmet skylder kontingent, kan udmeldelse ikke ske før skyldig kontingent er betalt. Ligeså kan der ikke udstedes spillercertifikat til evt. ny klub
Hvis en spiller har fundet en ny klub, er det den nye klub, der sender en anmodning om spillerens spillercertificat til den afgivende klub via KlubOffice. 


Ind- og udmeldelse
Indmeldelse (39.0 Kb)
Udmeldelse (39.0 Kb)

SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |