SMIFF´s Sundhedshøjskole

- Skal du være med ?Ryghold

Rigtige mænd, styrke og kondi

Styrke og kondi for alle


 


Om Sundhedshøjskolen

 
Sundhedshøjskolen er et initiativ, som har til formål at igangsætte nye tiltag for sundhedsfremme i forskellige lokalområder i Randers Kommune.
Teamet bag Randers Sundhedshøjskole har i løbet af 2016 lavet samarbejdsaftaler med fem lokale idrætsforeninger, hvor de forskellige forløb vil finde sted.
Hos SMIFF09 har startede vi i efteråret 2016 et livsstilshold og et ryghold, og i januar 2017 udvidede vi det til 3 hold (livsstil, ryghold og motionshold). Vi har haft god succes med holdene, og vi fortsætter i 2018 med 3 hold (Træning for rigtige mænd, ryghold og motionshold).

Formålet er, at sundhedstilbuddene bliver forankret i lokalområdet, og derfor bliver lokale instruktører uddannet i at varetage et forløb og opfølgning herpå. 
SMIFF09`s Sundhedshøjskole tilbyder:
  • Et ugentligt livsstilshold med fokus på kost og motionsvaner.
  • Et ugentligt ryghold, med fokus på en sundere og stærkere ryg.
  • Et ugentligt motionshold, der først og fremmest henvender sig til tidligere deltagere på livsstils- og ryghold.


Baggrund
Sundhedshøjskolen udspringer af et politisk ønske om en ”murstensløs højskole”, som skal fremme en sundere livsstil blandt kommunens borgere.

Hvorfor en sundhedshøjskole?
Efterspørgslen på tilbud for borgere, der gerne vil i gang med en aktiv hverdag, har længe været stor. Derfor vil Sundhedshøjskolen lave sundhedsfremmende og forebyggende tilbud med fysisk aktivitet som omdrejningspunkt.
Sundhedshøjskolen er forankret i Randers Sundhedscenter, og alle forløb tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dette sikrer en høj kvalitet i undervisningen.
Sundhedshøjskolen organiseres i samarbejde med lokale aktører, så forløbene afholdes der, hvor du som borger lever og færdes i din hverdag. Det gør nemmere at fastholde din nye livsstil.

Tilgang
Sundhedshøjskolen tager udgangspunkt i de ressourcer og tilbud, som allerede findes blandt de lokale aktører, herunder SMIFF. De lokale aktører har eksisterende netværk, som indsatsen bygges videre på. Det giver mulighed for at rekruttere specifikke borgergrupper samt sikre forankring og ejerskab.

Træningsforløb
De konkrete indsatser i SMIFF09 bestå af følgende koncepter:

Rygholdet er for dig, som gerne vil have en sundere ryg. På holdet vil der være fokus på, hvordan du får en stærkere ryg hele livet.

Rigtige mænd, styrke og kondi styrke og Styrke og kondi for alle er holdene for dig, som gerne vil være aktiv sammen med andre mænd/kvinder, og hvor det sociale og sjove bliver omdrejningspunktet. 


   
Fasemodellen
Sundhedshøjskolen har udarbejdet en udslusningsmodel for at sikre, at de borgere, der deltager på Sundhedshøjskolens forløb, efterfølgende fortsætter på de lokale aktørs forløb. Modellen består af 3 træningsfaser.
Den første fase varetages af Sundhedshøjskolen, mens de resterende 2 varetages af de lokale aktører.


Læs mere om projektet her: https://sundhedscenter.randers.dk/om-randers-sundhedscenter/hvem-er-vi/sundhedshoejskolen/

 
SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |