KAMPKLAR 

https://www.dbu.dk/kampklar
FODBOLDLOVEN 

https://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/fodboldloven
KAMPAFVIKLING DBU

http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/love_og_regler/Landsdaekkende_turneringer/Kampafvikling
HOLDOVERSIGT I DBU'S UDE TURNERINGER OG RESULTATER

http://www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/clubTeam.aspx?clubId=655
ELEKTRONISKE HOLDKORT (DBU APP / KLUBOFFICE)

http://www.dbusjaelland.dk/klubservice/IT-tilbud/Holdkort
DBU'S HOLDNINGER

https://www.dbujylland.dk/~/media/files/dbu_faelles/boern_og_unge/dbu_holdninger_2018.pdf
KAMPE & BANER 

https://www.dbujylland.dk/klubservice/kampe_og_baner/banestoerrelser_dbu_jylland#

De 10 træner-bud
 

 
1. At have udarbejdet et træningsprogram   Børnene har krav på en forberedt træner
       
2. Al træning foregår med bold   Mange boldberøringer styrker indlæringen
       
3. At der er én bold til rådighed pr. spiller   Til brug for blandt andet jonglering og boldkontrol
       
4. At spilleren er i centrum   Hvert enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle børn har krav på et træningsprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt. Et undervisningsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelagtigt
       
5. At der spilles på små områder   Små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold
       
6. At træningen foregår i mindre grupper   Spil ikke mere en 6-10 børn i samme spil. Brug meget gerne stationstræning
7. At sikre mange boldberøringer   den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som muligt
       
8.
 
At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen   ofte overværer mange forældre deres børns træning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning
       
9. At udvikle spilintelligens stiller åbne   Stiller åbne spørgsmål, og lader spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste hensigt at vejlede børnene i såvel træning som kamp ved positive og negative tilråb. Skal børnene imidlertid have en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og rumopfattelse, bør såvel trænere som forældre undgå at råbe løsninger til børnene i spilsituationer. En sammenligning kan tages fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavning, matematik med mere, men lader dem selv finde løsningerne
       
10. At der er en god stemning   Børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobning

****************************************************************************************************************************************************


Indsats mod pædofili

 
Vi følger Dansk Boldspil-Unions opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt.

Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:
  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister, og er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter baseret på objektivitet og konsekvens.
Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, ikke er omfattet af lov om børneattester.
 
 
Klubben er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registret.
 
Vi har etableret en administrativ procedure for kontrollen.
 
Dine kontaktpersoner i klubbens aktive indsats mod pædofili i fodboldmiljøet er:
 
 
 
 
 Fodbold Ellen Offersen                                   2683 1883
 ______________________________ telefon: _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
 
 Formand Søren Simonsen                               
 ______________________________ telefon: _ _ _ _ _ _ _ _


 

Holdmateriale
Spillerliste (26.3 Kb)
Kampliste (25.4 Kb)
Træner-leder guide (35.0 Kb)
Kampkort (0.7 Mb)
SMIFF | Pilevej 18 Harridslev | 8930 Randers |